clavis@keys.com.tr | +90 (312) 447 9200
1 : Keys Danışmanlık ile müşterisi (alıcı - son kullanıcı) arasında danışmanlık anlaşması olması durumunda bu müşteri diğer danışmanlık anlaşmaları kapsamında yer alamaz.

2 : Keys Danışmanlık ile satıcı firma arasında son kullanıcı ve müşterilerden bağımsız danışmanlık anlaşması yapılabilir. Bu durumda Keys Danışmanlık anlaşma yapılmış firmaya Ankara'da ofis olanakları ve genel sektör raporları sağlayabilir, belirlenen aktivileri organize eder, firmanın idari ve hukuki işlerini takip eder ve pazarlama faaliyetleri yürütür. Satış faaliyetleri yapmaz. Firma satışlarını direkt (A) veya bayi kanalı (E) ile gerçekleştirir.

3 : Keys Danışmanlık ile satıcı firma arasında belirli müşteriler ve/veya sektörlerde satış faaliyetlerine destek sağlamak amacı ile danışmanlık anlaşması yapılabilir. Bu durumda Keys Danışmanlık anlaşma yapılmış firmaya (1) nurada belirtilen son kullanıcılar dışında tüm satış faaliyetlerinde destek olur. Firma satışlarını direkt (A), Keys Danışmanlık üzerinden (D) veya bayi kanalı (E) ile gerçekleştirir.

4 : Keys Danışmanlık ile satıcı firma arasında satış hizmetlerini yürütecek kadroları sağlamak için anlaşma yapılabilir. Bu durumda Keys Danışmanlık firmanın istediği özellik ve sayıda satış ekibini oluşturur ve sürekli görev yapabilir durumda olmalarını sağlar. Firma satışlarını direkt (A), Keys Danışmanlık üzerinden (C) veya bayi kanalı (E) ile gerçekleştirir.

5 ve 6 : Keys Danışmanlık ile satıcı firma hem gerekli kadroları o luşturmak hem de belirli müşteri ve/veya sektörlerde satış danışmanlığı hizmetleri için anlaşma yapabilir. Firma satışlarını direkt (A), Keys Danışmanlık üzerinden (B) veya bayi kanalı (E) ile gerçekleştirir.

Satış Danışmanlığı Süreci