clavis@keys.com.tr | +90 (312) 447 9200

 • Eğitimlerimiz
  KeysEduventure
  Her seviyede çalışanlara iletişimden
  iknaya kadar birçok alanda fark
  yaratan bireysel ve takım
  kişisel gelişim eğitimleri
 • Danışmanlık Hizmetlerimiz
  Yönetim, Organizasyon, Pazarlama, Satış, İnsan Kaynakları
  Bilişim ve İletişim Teknolojileri
  Stratejik Fonlar ve Kamu Alımları
 • Araştırma
  Hizmetlerimiz
  Pazar Araştırmaları
  Müşteri ve Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları
  Gizli Müşteri Çalışmaları


Eğitim

KeysEduventure
Her kademedeki ve görevdeki çalışanlar için iletişim, motivasyon, ikna, satış, pazarlık, müzakere, satınalma, sunum, takım oluşumu, liderlik gibi birçok alanda fark yaratan eğitimler

Danışmanlık

Yönetim, organizasyon, pazarlama, satış, insan kaynakları alanlarının yanı sıra bilişim ve iletişim teknolojileri ile stratejik fonlar ve kamu alımları konularında danışmanlık hizmetleri

Araştırma

Her konuda, yurtiçi-yurtdışı pazar araştırmaları, müşteri ve çalışan memnuniyeti araştırmaları ile gizli müşteri çalışmaları

+
gün danışmanlık hizmeti
+
fayda sağlanmış müşteri
+
kişiye eğitim
+
araştırma raporu

herajobs


İnsan kaynakları danışmanlık hizmetlerimizi herajob.com markası altında sunuyoruz. İnsan kaynakları iş süreçlerinin oluşturulması, mevcut durumun değerlendirilmesi, pozisyon ve/veya görev kaydırmaları için önerilerde bulunulması, eksik pozisyonların belirlenmesinin yanında şirketinizin hedeflerine uygun, kurumsal kimliğinizle uyum içinde çalışacak insan kaynağının sağlanması,ihtiyacın saptanması ve ihtiyaca uygun profil tanımının yapılması başlıklarının tamamını gerçekleştirir.
Ücretlendirme politikalarının oluşturulması, terfi modelinin oluşturulması, prim modelinin oluşturulması ve uygulanması sırasında destek sağlanması hizmetlerini sağlar.
Proje bazlı bordronuza almadan çalıştırılmak üzere eleman temini yapar.

herajobs.com

MÜŞTERİLERİMİZDEN BAZILARI

yakın zamanda destek sağladığımız müşterimizden bazıları aşağıda yer alıyor, kapsamlı referans listesi için referanslar sayfamızı ziyaret edin

İŞ ORTAKLARIMIZ

birlikte yol aldığımız iş ortaklarımız